Vrakdykning, del 1

Utan att överdriva kan man lugnt säga att runt om i världens hav finns det gott om vrak. Många vrak ligger dessutom på ett inte alltför stort djup och många är fortfarande i gott skick vilket gör att de lämpar sig utmärkt för vrakdykning vilket är en populär form av dykning. Det ska dock påminnas om att många sänkta fartyg från de stora krigen, som andra världskriget till exempel, är belagda med ett dykförbud. Anledningen är att de människor som dog när fartyget sjönk ska få vila i fred. Detta har dock en serös vrakdykare bra koll på och det finns gott om listor över de fartyg som lämpar sig för vrakdykning och vissa vrak är mycket populära att besöka. Jag tänkte att vi skulle gå igenom två av de mest populära vraken att besöka för en vrakdykare.

Thistlegorm

Thistlegorm är ett fartyg som byggdes år 1939 i Sunderland i England. År 1941 fungerade Thistlegorm som ett fraktfartyg då det fraktade olika former material till den åttonde armén i Alexandria. I september år 1941 ingick Thistlegorm i en konvoj som korsade Röda havet. Under denna resa blev man attackerad av tyska flygplan och aktern på Thistlegorm träffades av bomber. En explosion inträffade strax därpå ombord på Thistlegorm och fartyget sjönk därefter mycket fort. Ombord fartyget fanns det en besättning som bestod av 39 man och materialet man fraktade var ammunition, minor, gevär, lastbilar, jeepar, motorcyklar, reservdelar till flygplan, mediciner, däck och gummistövlar. Ombord Thistlegorm fanns även två stridsvagnar, två tåglok och fyra tågvagnar. Thistlegorm listas idag som ett av världens bästa vrakdyk och är för de allra flesta vrakdykare ett måste i loggboken över de vrak man besökt.

Zenobia

Fartyget Zenobia är liksom Thistlegorm ett av världens bästa vrakdyk. Zenobia var ett svenskt bilfartyg som byggdes på Kockums i Malmö år 1979. Zenobias uppgift var att frakta lastbilar och trailers mellan Slovenien och Syrien. Den 30 maj 1940 lämnade Zenobia hamnen med destination Syrien. Ombord fanns 135 lastbilar och 121 passagerare. Detta var fartygets första resa och man testade därför systemen ombord. Under en av dessa tester gjorde inte systemet som besättningen hade knappat in och till följd av det fick man en krängning som i sin tur orsakade slagsida. Fartyget gick inte att få tillbaka till rätsida och man skickade ut nödrop. Under flera dagar försökte man få fartyget helt rät och man evakuerade passagerarna. Under ett av försöken började vatten forsa in genom lotsporten och fartyget sjönk. Zenobia ligger idag utanför Cyperns kust och skrovet går att nå på endast 16 meters djup. Den djupaste delen av Zenobia ligger på 42 meter och med tanke på platsen där Zenobia ligger och hur ytligt det ligger så är det ett perfekt vrakdyk. Inga människor förolyckades heller, dock följde två hundar med fartyget ned i djupet. Den svenska bilfärjan Zenobia har ända sedan det sjönk varit ett populärt vrakdyk och det blev knappast mindre populärt när tidningen The Times utnämnde Zenobia till ett av de bäste vrakdyken i världen.