Säkerhet inom dykning

Dykning med tuber är en underbar aktivitet som tillgängliggör en otrolig miljö och dess djurliv. Genom att dyka kan man observera fiskar och havsdjur som annars bara ses på bild. Dykning är en sport där säkerheten är mycket viktig, inte minst då misstag faktiskt kan få förödande konsekvenser. Vid dykning kan man vistas på djupa vatten, vanligen mellan 24-16 meters djup. För att vistas på dessa djup bör man ha kunskap kring de risker som finns och hur man gör för att undvika dem.

Risker

Vid dykning är man beroende av naturen. Vid vissa väderförhållanden är det inte lämpligt att ge sig ut på havet, exempelvis vid för hård vind. En risk som bör beaktas innan man dyker är hur det ligger till med strömmar, vattentemperaturer och andra naturförhållanden. En person som inte är påläst eller har kunskap kring hur man navigerar under ytan och bemöter strömmar kan lätt hamna på platser den inte vill. För att undvika detta bör man ha koll på väderförhållanden innan man åker ut, men också vara säker på hur man hanterar de eventuella förhållanden som kan råda under ytan. Innan man dyker skall man vara påläst kring dykplatsen, men man måste också vara beredd att skjuta upp sitt planerade dyk ifall förhållandena inte är de man förberett sig inför.

Innan man sticker ut och dyker är det viktigt att försäkra sig om att utrustningen man använder är i gott skick, att man är välbekant med den och att den inte läcker eller dylikt. Detta skall kontrolleras innan varje dyk. Dykning sker alltid i par, och man skall även känna till hur ens kamrats utrustning fungerar. En viktig säkerhetsaspekt är att man inte skall tappa bort sin dykpartner.

dykklocka

En av de största riskerna med dykning är att man stiger för snabbt från djupet. Eftersom tryckförhållandena är olika på ytan och på olika djup är det viktigt att man inte förflyttar sig för snabbt upp eller ned. Om man sjunker för snabbt finns det risk att man inte hinner tryckutjämna och att man då får ont i öronen. Men att stiga för snabbt kan ge den så kallade dykarsjukan, vilket kan gå illa och resultera i död. För att undvika detta är det viktigt att alla dyk sker kontrollerat och med hänsyn till tryckpåverkan. Detta kontrolleras lättast med hjälp av en dykarklocka, som beräknar djup, men även hur länge du vistats på en viss nivå och hur länge du skall stanna på nästa djup för att undgå risker med tryckförändringarna.

Dykning är en påfrestande aktivitet, både psykiskt och fysiskt. Det är viktigt att man är i god form för att kunna utöva den. Exempelvis bör en person som har ryggproblem inte dyka eftersom det kan orsaka smärta. Dykning kräver en god lungkapacitet och det är därför viktigt att man inte har någon lungsjukdom. Gravida personer bör inte dyka. Innan man ger sig ut för att dyka är det därför viktigt att man känner efter om man anser sig lämpad att ge sig ut. Dykning är psykiskt påfrestande, och det är viktigt att man inte har klaustrofobi. Personer som lider av panikångestattacker bör inte dyka eftersom det finns risk att man agerar impulsivt under ytan ifall man får en attack och försöker ta sig till ytan så snabbt som möjligt.