Padikurser och certifieringsnivåer – Open Water Diver

Detta är den andra delen där vi tittar på de olika typer av dykarcertifikat som finns, med fokus på det ”generella” certifieringar som erbjuds, och inte de olika specialiteter som självfallet också finns att ta, så som cave- och rescue diver. I första delen tittar vi på Scuba Diver, vilket är den inledande delen som man kan ta, om man har ont om tid, i strävan på att ta Open Water Diver certifieringen. Med Scuba Diver får man gå ner på 12 meters djup men med ett fullt Open Water certifikat har man möjligheten att gå ner på 18 meters djup.

Open Water Diver

Open Water Diver certifieringen, från Padi, är den riktiga kursen och inträdet till dykvärlden, där Scuba Diver certifieringen mer fungerar som en introduktion till dykning. Allt som krävs för att kunna ta detta certifikat är att man är minst 10 år fyllda, att man har fullgoda simkunsakaper och av god hälsa, styrkt av ett medicinskt utlåtande skrivet av den doktor. Kursen är enkel och består av tre faser där den första består teori eller “kunskapsutveckling”, som kan genomföras självständigt online eller i klassrummet, där du lär dig de grundläggande principerna för dykning. Det andra steget är att genomföra fem testdyk, ofta i en pool, där man går igenom alla grundläggande färdigheter i vattnet följt av den tredje och sista delen som består av fyra avslutande dyk ute på öppet hav eller i en sjö, där instruktören kontrollerar att du lärt dig allt det som behövs, både från teori och praktik. Efter godkännande har du nu fått Open Water Diver certifiering och därmed öppnas dörrarna för den magnifika undervattensvärlden som nu är tillgänglig för dig.

Advanced Open Water Diver

Efter att ha genomfört den första kursen och tagit Open Water Diver ceritiferingen, är nästa steg, om man vill ta sig vidare och utöka sina dykkunskaper, att ta Advanced Open Water Diver certifieringen. Detta är inget annat än en påbyggnad av av den inledande kursen. Det som dock skiljer sig här från Open Water Diver är att man måste vara minst 12 år fyllda för att kunna ta detta ceritifikat. Det som skiljer sig mellan Open Water och Advanced Open water är djupet man får dyka på, med Open Water som sträcker sig ner till 18 meters djup men där Advanced Open Water gör det möjligt för dig att dyka ner till 30 meters djup. Men för att gå ner på sånna djup krävs det också att man är medveten om hur man går till väga, då man inte kan bege sig upp till ytan direkt från 30 meters djup, då detta kan resultera i så kallad dykarsjukan, något som kan ha en dödlig utgång. Det är därför viktigt att man verkligen läser och förstår vad det innebär att dyka på sånna djup. För att få detta certifikat krävs det både teori och fem specialdyk där två av dessa är obligatoriska. Det första obligatoriska dyket fokuserar på djupet, hur du går ner och upp från 30 meter och det andra dyket går ut på navigering under vatten, där man fokuserar på användandet av kompass, visuella riktmärken och tidskunskaper.