Vrakdykning, del 2

I del 1 gick vi igenom två olika vrak som är mycket populära vrak att besöka. Vill man besöka de två, som var Thistlegorm och Zenobia, måste man ta sig utanför landets gränser. Man måste dock inte ta sig utanför landets gränser för att utöva vrakdykning. I Stockholms skärgård finns det exempelvis 100-tals vrak att

Vrakdykning, del 1

Utan att överdriva kan man lugnt säga att runt om i världens hav finns det gott om vrak. Många vrak ligger dessutom på ett inte alltför stort djup och många är fortfarande i gott skick vilket gör att de lämpar sig utmärkt för vrakdykning vilket är en populär form av dykning. Det ska dock påminnas